İyilik Köprüsüne Sende Katıl

Fakir ve muhtaç durumdaki aileleri, Öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini; her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmak, muhtaç duruma düşen bütün insanlara gıda, giyim, temizlik maddesi, yakacak, kira, barınma, sağlık, eğitim, iş kurma, gibi şartların gerektirdiği biçimde ve imkânlar ölçüsünde ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktadır.