DERNEK VİZYONUMUZ

Gerçek fakir ve muhtaçların tespiti için, başta mahalle muhtarları olmak üzere, aynı amaç için faaliyette olan kurum, kuruluş, dernek, vakıf, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak,

Gerek kendi müracaatı ve gerekse araştırma neticesinde gerçek fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere, ihtiyacı olan, çeşitli gıda, giyecek, yakacak, temizlik vb. ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

Maddi imkânı olmadığından; düğün ve sünnet yapamayan ailelere düğün ve sünnet yapmalarına yardımcı olmak, hastaların tedavilerini yaptırmak, doktor, ilaç ve hastane masraflarını tamamen veya kısmen karşılamak; aileleri tarafından terk edilen ve kalacak yeri olmayan kimsesizlerin ihtiyaçlarını temin etmek, onları madden ve manen korumak, muhtaç olan işsizlere iş temin etmek, bunların işyeri açmasına yardımcı olmak,

Ortaöğretim, lise, yüksek dereceli veya bunların üstünde ya da altında her türlü kısa veya uzun müddetli örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarında yada kurslarında okuyan öğrencileri barındırmak, imkanlar ölçüsünde onların eğitim, yeme, içme, ısınma, sağlık sigortası, hastane, doktor, tedavi, ilaç, ameliyat vesair masraflarını karşılamak.

Öğrencilerin, yurt içi ve yurt dışında tahsillerini tamamlamaları için burs vermek, maddi ve manevi yardımda bulunmak,

Örf ve adetlerimize uygun sosyal, ahlakı, dini, iktisadi ve kültürel hususlarda gayri siyasi mahiyette ilmi konferanslar, seminerler ve toplantılar tertip etmek. Broşür, dergi, bülten, görsel ve basılı yayın, kitap, kitapçık yayınlamak. Toplumun sosyal ve kültürel yönden, değişen ve gelişen dünya şartlarına uygun olarak yetişmelerinde faydalı olabilecek sinevizyon, vcd-dvd, televizyon, bilgisayar, Internet, her türlü iletişim teknolojisi, görsel ve yazılı basın gibi araçlarla toplumun kültür seviyesinin yükseltilmesine yardım etmek.