Fakir ve muhtaç durumdaki aileleri, Öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini; her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmak, muhtaç duruma düşen bütün insanlara gıda, giyim, temizlik maddesi, yakacak, kira, barınma, sağlık, eğitim, iş kurma, gibi şartların gerektirdiği biçimde ve imkânlar ölçüsünde ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak,

Bu suretle Milli Birlik ve Dayanışmaya katkıda bulunmak, sosyal dengenin kurulmasına yardımcı olmak, milletimiz için gelecekte önemli görevler ifa edebilecek eğitim çağındaki başarılı ve yoksul gençlerin milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde topluma faydalı, üretken, verimli birer insan olmalarına katkı sağlamak.