DERNEK KURUCULARI

(15.10.1966)

SIRA NO           ADI SOYADI                                                      MESLEĞİ

(Alfabetik sıra)

 • Turan Abalıoğlu                                               Tüccar
 • Ali Akşit                                                             Öğretmen
 • İlhan Akşit                                                         Öğretmen
 • Mehmet Apaydın                                             Müftü V.
 • Ahmet Baban                                                    Tüccar
 • Rahmi Bamyacı                                                 Doktor
 • Kamil Baykara                                                   Maarif Müdürü
 • Rafet Bilgin                                                        Bankacı     
 • Muharrem Bulduk                                           Tüccar
 • Tahsin Cem                                                      Tüccar
 • Nuri Cengiz                                                       Tüccar
 • Süleyman Çakır                                                Tüccar
 • Salih Çobanoğlu                                                Veznedar
 • Fuat Dağdeviren                                                Tüccar
 • Sait Ekinci                                                            Tüccar
 • Ali Erdoğmuş                                                       İmam
 • Nail Ergündüz                                                     Tüccar
 • Nuri Gümüş                                                         Tüccar
 • Sait Güner                                                            Muhasebeci
 • Mehmet Işıklı                                                      Saatçi
 • İsmet İkiz                                                              Muhasebeci
 • Ahmet İzci                                                            Öğretmen
 • Fahri Karaca                                                         Matbaacı
 • Haydar Koloğlu                                                    Emekli Komiser
 • Münir Kuyumcu                                                   Kuyumcu
 • Muharrem Malaş                                                 Tüccar
 • Esat Mazıoğlu                                                        Tüccar
 • Mustafa Memişoğlu                                             Tüccar
 • Fevzi Müftüler                                                       Tüccar
 • Mahir Müftüler                                                      Avukat
 • Erol Özbal                                                               Gazeteci
 • Mehmet Özkan                                                      Mühendis
 • Raşit Özkardeş                                                        Tüccar
 • Enver Özsoy                                                             Tüccar
 • Mustafa Sabuncu                                                    Tüccar
 • Fahir Sağul                                                           Opt. Doktor
 • Esat Sivri                                                                    Tüccar
 • Enver Soylu                                                                Tüccar
 • İlhami Şenel                                                              Öğretmen
 • Salih Tıkıroğlu                                                           Kunduracı
 • Mustafa Topuz                                                          Öğretmen
 • Baki Usluca                                                                 Matbaacı
 • Mehmet Zeytinci                                                       Tüccar

Bir yanıt yazın