Gıda Bankacılığı

FAKİR VE MUHTAÇLARA YARDIM DERNEĞİ GIDA BANKACILIĞI ŞUBESİ

 “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” düsturu ile 2006 yılında yola çıkan Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği Gıda Bankacılığı Şubemiz bünyesinde, farklı bir yardım anlayışı ile hizmete sunulan giyim mağazası ve gıda marketi, şubemizden yardım alan yüzlerce aileye rahat ve huzurlu bir ortamda ihtiyaçları nispetinde bedelsiz alışveriş yapma imkânı sağlamaktadır. Açıldığı günden bugüne aradan geçen süreçte “Bir elin verdiğini öbür el görmeyecek” anlayışıyla hareket eden Gıda Bankacılığı Şubemiz, yüzlerce aileye gıda yardımından nakdi yardıma, giyim eşyasından temizlik malzemesine kadar çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. Mağazamızdan alışveriş yapmaya gelen yüzlerce aile, güler yüzlü personelimiz tarafından karşılanmakta, Sıcak bir aile ortamında olmanın huzurunu yaşamaktadırlar.

Bu hizmetlerin başarılmasında nakdi ve ayni yardımda bulunan hayırsever halkımız ve şirketler Gıda Bankacılığına yaptıkları gıda, temizlik maddesi, giysi ve yakacak bağışlarının maliyet bedelini gider olarak yazabilirler. Bu bağışlar KDV’den de müstesnadır. Gıda bankacılığımıza yapılan ayni bağışların gider olarak yazılabilmesi ve bu bağışlara KDV istisnası tanınması, 5035 sayılı kanunla hükme bağlanmış, usul ve esasları Maliye Bakanlığının 251 No’lu Gelir Vergisi tebliği ile düzenlenmiştir. İlk başta sadece gıda maddesi bağışlarına tanınan vergi istisnasının kapsamı 2004 yılında temizlik maddeleri, giysi ve yakacak bağışlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.